DEFTEROK...
TESÎSUL-...
NEHCUL E...
MECMÛET ...
ÎRŞADUL-...
RIYAD’US...
SÎWANA Q...
XUTBEYEN...
XUTBEYÊN...
STÊRKÊN ...
TEFSÎRA ...
MEWİDÊ K...
XUTBEYÊN...
ŞEV Û RO...
ŞER’İYAT...
SÎYERÊ N...