Kulîlka ...
Derdê We...
Yezdan D...
Şev û Ro...
Sorgul
Siyabend...

Rubaiyat
Neynika ...
Mem û Zî...
Mem û Zî...
Lorîname
Kadiz
Janistan...
Gulistan...
Guldan
Bi Xatir...