SEYYİD Ş...
MÜKÜSLÜ ...
BEDÎÊ ES...
ŞİVAN PE...
BEDÜZZAM...