Agahiyên Kitêbê


₺ 20,00
Rubaiyat

Ev kiteba Rubaiyat a ku penci çarinen neqandi yen Omer Xeyyam berhev kiriye, ji hela şair u niviskar Sabah Kara ve ji orijinala we ya parsi, bi zimaneki hunermendane hatiye wergerandin. Di ve wergere de tevi me'naye, pivan ü qafiyeyen çarinan ji hatine parastin. Orijinala kitebe ji hela Weşanxaneya İqbal li Tehrane di sala 1984an de bi nave Rubaiyyati Hekim Omer Xeyyam hatiye çapkirin. Di ve kitebe de Rubaiyate parsi, tevi wergeren erebi, urdu inilizi, fransi u almani hatine çapkirin. Me ji di ve çapa xwe de wergeren kurdi yen çarinan tevi parsiya wan peşkeşi xwendevanan kiriye. Bi vi şikli, kesen ku bi parsi dizanin de bikaribin wergera kurdi, bi orijinala parsi re muqayese bikin, Weku xwendevanen pispor ji bi hesani de fehim bikin, kurdiya çarinan di sewiyeke zehf bilind de neziki zimane orijinal e.

Navê Kitêbê
Rubaiyat
Navê Orîjînal
-
Nivîskar
Omer Xeyyam
Wergêr / Lêkolîner
Omer Xeyyam
ISBN
(978-605-5402-58-7))
Cûre
Klasikên şerkê
Rûpel
144
Ebat
13,50 x 21,00 (cm)
Ziman
Kurdî
Alfabe
Latînî
Sala Waşanê
2012
Çapa Çendan
2
Berg
Karton